onsdag 13 mars 2019

Ett vardagsdilemma och ett snabbt beslut

Sett från en buss i Birmingham. Bilden har inget med texten att göra. Foto: Astrid Nydahl

Ett moraliskt, eller bara ett praktiskt, dilemma i vardagen. Hur gör du, om du befinner dig alldeles i närheten av en plats du längtat till, och allt för sent förstår att det just där, på denna ovanliga plats, befinner sig människor du absolut inte vill träffa, än mindre samtala med?

I normala fall fäktar jag hellre än flyr. Men nu valde jag att med arrogans och smidighet passera och åka vidare till en annan plats. Väl där med kaffe och smörgås hör jag bilen närma sig, samma människor kommer till också denna plats.

Vad återstår? Stänga bildörren, ta på säkerhetsbältet och åka hem. 

Hem till andrakorrekturet, tystnaden och omöjligheten att råka ut för obehagligheter.
 

Inga kommentarer: