onsdag 13 mars 2019

Helle Merete Brix & Lars Vilks: 30 fortællinger om frihed, fatwaer og kærlighed (Press To Forlaget)
När Helle Merete Brix och Lars Vilks kommer med en ny bok är mina förväntningar stora. De har samarbetat förut, inte minst mot bakgrund av det väpnade islamistattentatet mot Krudttønden och synagogan i Köpenhamn. 

Helle Merete Brix är en ödmjuk berättare. Hon är saklig och tonen är en avspegling av hennes vilja att just berätta. Det är motsatsen till propagandans upphetsade språk. Lars Vilks känner många som den egensinnige konstnären bakom konstverket Nimis, Republiken Ladonien och senare den världsberömda rondellhunden.

I den nya boken gör Vilks vad han kallar blindteckningar. De växer fram ur en inre bild hos konstnären och tecknas utan att han tittar på handen eller pappret. Det är fascinerande att följa dessa teckningar genom boken. De är minst halva värdet med den, och redan på bokens omslag ser vi ett exempel med ”Terroristen spelar schack med döden”.

Helle Merete Brix tecknar en bild av vårt tillstånd efter fatwan mot Salman Rushdie. Hon berättar om andra offer för den våldsamma islamismen, bland dem Taslima Nasreen, Ayaan Hirsi Ali och därtill offren i de två totalitära supermakterna Ryssland och Kina. Det som kanske griper mig mest bland hennes texter är det som vuxit fram ur mänskliga möten. Att hon också innefattar Donald Trump, lillebror Castro och iranska mullor i sina vassaste texter ökar känslan av frimod och avsaknad av totalitära anspråk. Hennes texter är på väldigt olika sätt viktiga i en kontext som börjar med inkvisitionen, gör uppehåll vid massakern i Peking 1989, går vidare med ockupationen av Tibet och leder fram till dagens Pakistan och islamiströrelserna som härjar i Asien, Mellanöstern och Skandinavien. Mullornas och islamisternas dödskult begränsas inte av världsdelar eller nationer, den gör sig påmind mest överallt.

Lars Vilk blir i denna bok för mig en spännande konstnär på ett delvis nytt sätt. Hans många olika rondellhundar lärde vi känna därför att dödsdomen mot honom fortfarande gäller och för att han tvingas leva underjordisk, år ut och år in. Men som konstnär kan han naturligtvis överraska, vilket i denna bok ytterst är ett resultat av ett årslångt projekt med en blindteckning för varje dag.

Bokens tre ämnen är alltså frihet, fatwor och kärlek. Vi vet numera att det mitterska ämnet i hög grad påverkar och därför ofta styr de andra två. Inte minst det är ett skäl att bekanta sig med den nya boken. 


Inga kommentarer: