fredag 15 mars 2019

Pessoas ord för dagen

Foto: Astrid Nydahl

”Man borde göra tillvaron monoton för att den inte skall bli monoton. Man borde göra vardagen så lugn och händelsefattig att även den minsta lilla sak blir en förströelse (…) Monotonin, dagarnas grå likformighet, den obefintliga skillnaden mellan idag och igår…”  

Fernando Pessoa: Ur Orons bok

Inga kommentarer: